PALVELUT IKÄIHMISILLE

Viretori järjestää terveysalan opiskelijoiden tekemänä ryhmä- ja yksilöpalveluita ikäihmisille. Viretori tuottaa palveluita itsenäisesti, osana opintojaksoja tai yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

RYHMÄMUOTOISIA PALVELUITAMME OVAT

Ikäneuvola

 • Viretorin terveysalan opiskelijat ovat tavattavissa toimintakeskuksissa säännöllisesti hyvinvointi- ja terveyspisteen muodossa. Pisteelle ei tarvitse varata aikaa. Tule rohkeasti paikalle! Ikäneuvolatoimintaa toteutetaan loppusyksyisin ja keväsin paikallisissa toimintakeskuksissa.
 • Opiskelijat ohjaavat maksutta asiakkaita omatoimiseen terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseen.
 • Pisteelle voit tulla saamaan ohjausta ja neuvontaa sairauksien itsehoidossa esim. diabetekseen ja kohonneeseen verenpaineeseen sekä tuki- ja liikuntaelin ongelmiin liittyen.
 • Ikäneuvolan ajankohtaiset toimintapisteet löytyvät Kuopion toimintakeskuksista, palveluohjauksesta ja näiltä nettisivuilta kun ajankohdat ovat varmistuneet.

Ikäännytään Yhdessä ryhmä

 • Ryhmämuotoisessa palveluohjauksessa tutustutaan Kuopion kulttuuri- ja liikuntapalveluihin.
 • Tavoitteena uudenlaisessa palveluohjauksessa on tutustua erilaisiin vapaa-ajan palveluihin, lisätä ryhmäläisten tietoa hyvinvoinnin ja terveyden omatoimisesta edistämisestä sekä mahdollistaa uusien ystävyyssuhteiden muodostuminen.
 • käännytään yhdessä -ryhmät järjestetään kerran keväisin. Tapaamisia on yhteensä neljä.
 • Ryhmä on ilmainen, mutta matkat ja mahdolliset pääsyliput tutustumiskohteisiin ovat omakustanteiset. Tutustumiskäynneistä sovitaan ensimmäisellä tapaamiskerralla ryhmän kesken. Ryhmään mahtuu 12 ensimmäistä ilmoittautunutta.
 • Mukaan pääset Kuopion palveluohjauksen kautta, soittamalla Viretorin koordinaattorille tai ilmoittautumalla mukaan linkin kautta (linkki julkaistaan syksyllä 2020)

YKSILÖPALVELUITAMME IKÄ-IHMISILLE OVAT

Maksuttomat arkea piristävät kotikäynnit ikäihmisille ensimmäisen vuoden hoitotyön opiskelijoiden toteuttamana

 • Savonia-ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuosikurssin hoitotyönopiskelijat toteuttavat osana opintojaan asiakkaille maksuttomina kotikäynteinä hyvinvointia edistävää palvelua.
 • Kotikäynneillä käydään läpi asiakkaan hyvinvointia ja keinoja oman terveyden edistämiselle.Käynnit voivat pitää sisällään myös ulkoilua, keskustelua ja kaupassa käyntiä yhdessä asiakkaan kanssa. Opiskelijat toteuttavat kotikäyntejä pareittain, yhteensä noin neljä kertaa/opiskelijapari.
 • Opiskelijoiden opintojakso toteutuu aina syksyisin sekä keväisin. Opiskelijat sopivat käyntien ajankohdat yhdessä asiakkaiden kanssa.
 • Palvelu on suunnattu ikäihmisille, joilla ei ole kaupungin kotiin tuotettuja sosiaalihuollon palveluita.
 • Ilmoittaudu mukaan soittamalla Viretorin koordinaattorille.

Maksulliset terveyttä edistävät kotikäynnit kolmannen vuoden terveysalan opiskelijoiden toteuttamana

 • Savonia-ammattikorkeakoulun kolmannen vuosikurssin terveysalan opiskelijat tuottavat ikäihmisille kotikäyntejä. Kotikäynnit räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja opiskelijan koulutusalan mukaisesti.
 • Kotikäynneillä voidaan toteuttaa esimerkiksi:
  • toimintakyky- ja ryhtikartoituksia ja ohjata terapeuttisia ja kuntouttavia harjoitteita.
  • terveyttä edistävää ohjausta ja neuvontaa elämäntapoihin, psyykkiseen hyvinvointiin ja sairauksien omahoitoon liittyen.
 • Opiskelijat kartoittavat aina asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisesti ja asianmukaisia mittausvälineitä käyttäen. Ensimmäinen tarpeenkartoituskäynti on ilmainen.