PALVELUT IKÄIHMISILLE

Wellness Center järjestää terveysalan opiskelijoiden tekemänä palveluita ikäihmisille. Wellness Center tuottaa palveluita itsenäisesti, osana opintojaksoja tai yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

PALVELUIHIN KUULUVAT:

Maksuttomat arkea piristävät kotikäynnit ikäihmisille ensimmäisen vuoden hoitotyön opiskelijoiden toteuttamana

  • Savonia-ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuosikurssin hoitotyönopiskelijat toteuttavat osana opintojaan asiakkaille maksuttomina kotikäynteinä hyvinvointia ja terveyttä edistävää palvelua.
  • Kotikäynneillä käydään läpi asiakkaan hyvinvointia ja keinoja oman terveyden edistämiseksi. Käynnit voivat pitää sisällään myös ulkoilua, keskustelua ja kaupassa käyntiä yhdessä asiakkaan kanssa. Opiskelijat toteuttavat kotikäyntejä pareittain, yhteensä 3-4 kertaa/opiskelijapari.
  • Opiskelijoiden opintojakso toteutuu aina syksyisin sekä keväisin. Opiskelijat sopivat käyntien ajankohdat yhdessä asiakkaiden kanssa.
  • Palvelu on suunnattu ikäihmisille, joilla ei ole kaupungin kotiin tuotettuja sosiaalihuollon palveluita.
  • Ilmoittaudu mukaan soittamalla koordinaattorille.

Maksulliset terveyttä edistävät ja kaatumista ennaltaehkäisevät kotikäynnit kolmannen vuoden terveysalan opiskelijoiden toteuttamana

  • Savonia-ammattikorkeakoulun kolmannen vuosikurssin terveysalan opiskelijat tuottavat ikäihmisille kotikäyntejä. Kotikäynnit räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja opiskelijan koulutusalan mukaisesti.
  • Kotikäynneillä voidaan toteuttaa esimerkiksi hyvinvointia ja terveyttä edistävää ohjausta ja neuvontaa elämäntapoihin, psyykkiseen hyvinvointiin ja sairauksien omahoitoon liittyen.
  • Opiskelijat kartoittavat asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisesti ja asianmukaisia mittausvälineitä käyttäen. Kotikäyntien hinta on 15 €/kerta.